BPSW goes global! 30 juni 2016
Nieuwe Stafmedewerker ondersteuning leden 29 juni 2016
VO-cursus ‘steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor schoolmaatschappelijk werkers 29 juni 2016
Oprichting functiegroep Jeugd binnen de BPSW 28 juni 2016
BPSW Regionetwerk Zuid - Oost – kom jij ons versterken? 28 juni 2016
Gemeenten, zorgaanbieders en beroepsverenigingen maken werk van privacybescherming 28 juni 2016
Verslag Werkconferentie Werken in wijkteams 20 juni 2016
Op zoek naar een mogelijkheid om te reflecteren op uw werk in de jeugdzorg? De BPSW biedt begeleide intervisie aan! 09 juni 2016
Criteria Bedrijfsmaatschappelijk Werk geactualiseerd 09 juni 2016
Alie Weerman: Hulpverleners met ex-verslaving moeten eigen ervaring kunnen toepassen in hun werk 07 juni 2016
Uitnodiging Ontbijttafels: in gesprek over het Kwaliteitskader Jeugd 07 juni 2016
Manifest: Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk 07 juni 2016
Maatwerk krijgt nieuwe naam: Vakblad Sociaal Werk 02 juni 2016
Oproep jeugdzorgwerkers: Mooie initiatieven delen? Laat het weten! 30 mei 2016
Uitnodiging voor jeugdzorgwerkers: praat mee over jouw vak! 30 mei 2016
Brief aan politieke partijen over ggz-agoog 26 mei 2016
Zorgcontinuïteit prioriteit bij de transitie sociaal domein 23 mei 2016
Oproep: Denk mee over het toezicht in het Sociaal Domein 19 mei 2016
Beroepsregister Sociaal werk is open! 17 mei 2016
Regionetwerk Twente van de BPSW is op zoek naar versterking 17 mei 2016
Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 17 mei 2016
Privacy onder druk? Deel je ervaringen met ons! 10 mei 2016
Tijdelijke overgangsregeling voor maatschappelijk werkers en agogen in de GGZ die zich als GGZ-agoog willen registreren 10 mei 2016
Nu online: Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming 21 april 2016
Register GGZ-agogen nu ook open voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen 29 maart 2016