Verslag Werkconferentie Werken in wijkteams 20 juni 2016
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 juni a.s. 14 juni 2016
Op zoek naar een mogelijkheid om te reflecteren op uw werk in de jeugdzorg? De BPSW biedt begeleide intervisie aan! 09 juni 2016
Criteria Bedrijfsmaatschappelijk Werk geactualiseerd 09 juni 2016
Alie Weerman: Hulpverleners met ex-verslaving moeten eigen ervaring kunnen toepassen in hun werk 07 juni 2016
Uitnodiging Ontbijttafels: in gesprek over het Kwaliteitskader Jeugd 07 juni 2016
Manifest: Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk 07 juni 2016
Maatwerk krijgt nieuwe naam: Vakblad Sociaal Werk 02 juni 2016
Oproep jeugdzorgwerkers: Mooie initiatieven delen? Laat het weten! 30 mei 2016
Uitnodiging voor jeugdzorgwerkers: praat mee over jouw vak! 30 mei 2016
Brief aan politieke partijen over ggz-agoog 26 mei 2016
Zorgcontinuïteit prioriteit bij de transitie sociaal domein 23 mei 2016
Oproep: Denk mee over het toezicht in het Sociaal Domein 19 mei 2016
Beroepsregister Sociaal werk is open! 17 mei 2016
Regionetwerk Twente van de BPSW is op zoek naar versterking 17 mei 2016
Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 17 mei 2016
Privacy onder druk? Deel je ervaringen met ons! 10 mei 2016
Tijdelijke overgangsregeling voor maatschappelijk werkers en agogen in de GGZ die zich als GGZ-agoog willen registreren 10 mei 2016
Nu online: Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming 21 april 2016
Register GGZ-agogen nu ook open voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen 29 maart 2016
Nieuwsbrief en nieuwe website Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming 29 maart 2016
Column Lies Schilder: Welkom Jeugdzorgwerkers! 22 maart 2016
Uitnodiging voor jeugdzorgwerkers: Denkt u mee over de normen en waarden van uw beroepsgroep? 21 maart 2016
Dag van de Jeugdhulp (adv) 21 maart 2016
Begeleide intervisie voor BMW-ers van start bij de BPSW, doet u mee? 20 maart 2016