Programma Jaarcongres 2014

NVMW jaarcongres 20 november 2014

Hoe ziet uw toekomst van sociale professionals er uit? – U mag het zeggen!

Praktisch
Locatie Fulcotheater IJsselstein, Overtoom3, 3401 BK IJsselstein
Datum: donderdag 20 november 2014
Tijd: Aanvang 9.30 tot 17.30 uur
Kosten: € 130,-- euro voor leden van de NVMW. € 199,- euro voor niet leden.
Registerpt: 2 punten vrije ruimte

Aanmelden klik hier

We melden niets nieuws wanneer we zeggen dat het sociale domein, waarin sociaal werkers werkzaam zijn, op dit moment onder druk staat. Zowel in de eerste lijn, als in de gezondheidszorg, als in het bedrijfsleven is het werk van maatschappelijk werkers, (GGZ) agogen, jeugdzorgwerkers onderwerp van discussie en bezuinigingen. Er wordt ingezet op ‘de doe-het-zelf’ maatschappij: een nieuwe visie waarin burgers centraal staan, waarin zij zelf moeten organiseren wat er nodig is. Deze inrichting van de participatiemaatschappij wordt vormgegeven dicht bij deze burgers zelf, door verantwoordelijkheden die voorheen bij de Rijksoverheid belegd waren te ‘kantelen’ naar de gemeenten. Deze nieuwe manier van denken (en werken) gaat niet alleen gepaard met een mooie nieuwe ideologie, maar ook met grote bezuinigingen. Hieraan gekoppeld, maar soms ook dwars door de discussie rond de participatiemaatschappij heen, wordt de vraag gesteld wat professionals nu eigenlijk bijdragen aan burgerkracht.

Wat nieuw is dat wij met elkaar, als professionals die werkzaam zijn in dit sociale domein, stil staan bij deze ontwikkelingen. Er wordt regelmatig opgemerkt dat professionals in het welzijnsdomein zich niet voldoende van zich laten horen. Wat vinden wij eigenlijk van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op politieke keuzes? Wat hebben wij als professionals te bieden? Waar willen we voor staan? Wat is professionaliteit waard in een tijd van ‘doe-het-zelven?’ Welke kant gaat het op? Welke kant wilt u op? Welke keuzes zijn er te maken? Waar liggen mogelijkheden, kansen? Waar is inzet van sociaal werkers noodzakelijk? Welk geluid willen we laten horen?

De NVMW organiseert haar jaarcongres rond deze vragen en is benieuwd naar uw antwoorden. We zijn op zoek naar het geluid van de professionals in het welzijnsdomein – en willen deze dag met u aan het werk. Daarvoor is uw stem, inzet en inbreng in dit congres van groot belang. We hebben een programma samengesteld dat u informeert, inspireert en motiveert in uw werk binnen het sociale domein. Een programma waarin uw bijdrage, uw visie, uw geluid, uw vragen, uw bezwaren, uw mogelijkheden, uw kansen, een plek kunnen krijgen. We zien en horen u graag 20 november!

Programma:

9.30     Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00    Start congres: Opening door dagvoorzitter en welkom door voorzitter NVMW, Jan Laurier

10.15    Inleiding Andries Baart: ‘De phronetische professional’ – de nieuwe professional moet kiezen voor verstandigheid.

11.00    Een goed gesprek: de stem van de professional ‘Als u het mag het zeggen – welke kant moet het op’- Debat met leden Wetenschappelijke Advies Raad, voorzitters van regionetwerken/FG-en, NVMW directeur & voorzitter NVMW, Andries Baart en natuurlijk met de professionals in de zaal o.l.v. Piet Hein Peeters.

11.45    Uitkomsten van het debat – een reactie van NVMW directeur Lies Schilder

12.15    Lunchpauze

13.15    Uitreiking MKS – prijs presentatie van de beste ideeën en toelichting op DE keuze van de jury.

13.45    Aan de slag: start van 6 werkateliers (klik hier voor een toelichting op deze ateliers):

1.Verbinden Cure en Care

2. Acquirering en profilering – waar zit het geld? Hoe kom je aan opdrachten?

3. Zelfredzaamheid en professionaliteit

4. Samenwerken in sociale wijkteams (niet: hoe organiseer je dat) – maar: hoe doe je dat met elkaar?

5. Toekomst van jeugdzorg en jeugdhulp

6. Beroepsidentiteit: wie is de professional van de toekomst? En wie is de cliënt van de toekomst

15.15    Plenaire hervatting werkateliers: presentatie van de 6 ‘winnaars’ met reactie(s) vanuit de zaal:

16.15    Conclusie van vandaag en afronding – dagvoorzitter en voorzitter NVMW

16.30    Napraat- en netwerkborrel

17.30    Einde congres (snack voor leden die ALV bijwonen)

18.00    Start Algemene Ledenvergadering - ALV NVMW

20.30    Einde ALV

 

Bouwers gezocht voor conferentie 'Groepswerk Nieuwe Stijl'

Ben jij werkzaam in de gezondheidszorg, revalidatiemaatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, gehandicaptenzorg of jeugdhulpverlening?

Dan ben jij van harte welkom om de werkgroep groepsmaatschappelijk werk te komen versterken in de voorbereiding van deze conferentie.

We bouwen voort op de eerdere conferentie 'Groepswerk Nieuwe Stijl' waarvan je een verslag kunt terugvinden op

http://www.groepsmaatschappelijkwerk.nl/page/groepswerk-nieuwe-stijl

De conferentie staat gepland op 5 februari 2015

Mee helpen 'bouwen' kost je circa 16 uur. 

En wat schuift het?

Het volgende levert het je op:

- je mag GRATIS deelnemen aan deze conferentie

- je zult geïnspireerd worden en raken

- jouw stem wordt gehoord

- je ontwikkelt je hiermee verder

- je kunt jouw vakgebied helpen profileren

De eerste 'bouwvergadering' staat gepland op vrijdagochtend 12 september.

Heb je interesse, meld je dan aan vóór eind juli.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Han Baeten op 06 - 128 218 93

NVMW-werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk

NVMW: “Beroepsgeheim professional beter borgen in het Besluit Jeugdwet”

Op 2 juli jl. Werd in de Staatscourant het ‘Voorhang besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet’ (Besluit Jeugdwet) gepubliceerd. Hierin worden regels en kaders gesteld met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe Jeudgdwet. Het is een belangrijk document voor sociale professionals, want hierin worden de kaders geschetst voor de verantwoordelijkheden van opdrachtgever (de gemeente/ college), werkgevers en professionals. De NVWM heeft een schriftelijke reactie gestuurd naar het ministerie van VWS.

Lees meer: NVMW: “Beroepsgeheim professional beter borgen in het Besluit Jeugdwet”

Vakantie 2014: bereikbaarheid kantoor

In verband met vakantie is het kantoor van de NVMW niet bereikbaar in de periode van 4 tot en met 8 augustus.

Vanaf maandag 11 augustus is het kantoor weer op de gebruikelijke tijden telefonisch te bereiken en wordt uw e-mail of post weer behandeld. 

Vacatures College van Toezicht

De NVMW is eigenaar van de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker, de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en van de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Maatschappelijk werkers, Jeugdzorgwerkers en Sociaal Agogisch werkers zijn tuchtrechtelijk aanspreekbaar en toetsbaar wanneer zij lid zijn van de NVMW en/of staan ingeschreven in het Beroepsregister van Agogisch en  Maatschappelijk Werkers / BAMw of SKj.

Een ieder die ontevreden is over de dienstverlening of meent dat de professional zich niet aan de beroepscode houdt, kan een schriftelijke klacht indienen. Het College van Toezicht beoordeelt de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht en komt tot een gemotiveerde uitspraak. Het College van Beroep beoordeelt op verzoek van de klager of verweerder of een uitspraak van het College van Toezicht correct is. Als klager en verweerder of een van hen het niet eens is met de uitspraak van het College van Toezicht kunnen zij het College van Beroep verzoeken om hun zaak opnieuw te beoordelen en de uitspraak van het College van Toezicht te toetsen. Het college komt na behandeling van het beroep tot een gemotiveerde uitspraak.

De NVMW zoekt per direct voor het College van Toezicht:

 Een plaatsvervangend maatschappelijk werker

&

Een plaatsvervangend jurist

 

Het College van Toezicht 
Het College van Toezicht (CvT) bestaat uit een kerncollege waaraan de volgende personen deelnemen: een voorzitter (maatschappelijk werker en lid van de vereniging), een ambtelijk secretaris, een ethicus en een jurist. Afhankelijk van de klacht, wordt het kerncollege versterkt door maatschappelijk werkers (voor klachten tegen maatschappelijk werkers die vallen onder de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker), of door twee sociaal agogen – voor die professionals met een achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener – maar die werkzaam zijn buiten het domein van de jeugdzorg en daarom onder de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch werker vallen. De leden en ambtelijk secretaris van het college worden in eerste instantie benoemd voor een periode van vier jaar.

Wij vragen
(H)erkent u het belang van de beroepscode in het sociaal werk? Heeft u een visie op de beroepscode en het tuchtrecht? Vindt u het van belang dat beroepsgenoten met elkaar de professionele standaard van het werk vastleggen en elkaar ‘de maat nemen’? Vindt u het van belang dat cliënten, werkgevers of samenwerkingspartners die vragen of klachten hebben rond het handelen van maatschappelijk werkers, sociaal agogen en jeugdzorgwerkers deze kunnen laten toetsen aan de beroepscode? En vindt u het evenzeer van belang dat zij de gemaakte keuzes en de door hen gehanteerde werkwijze kunnen toelichten aan de hand van de beroepscode en bent u zo’n zes avonden per jaar beschikbaar? Dan komen we graag met u in contact!

Profiel
De NVMW is op zoek naar een plaatsvervangend maatschappelijk werker en een plaatsvervangend jurist die voldoen aan het volgende profiel:

  • U bent bereid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het maatschappelijk werk, sociaal agogisch werk en de jeugdzorg, en specifiek de toetsing van de beroepscodes voor deze beroepsgroepen;
  • U bent integer;
  • U bent een teamspeler;
  • Enige kennis van hulpverlening is een pre.

Als jurist heeft u bijvoorkeur ervaring met het klacht- of tuchtrecht. U weet hoe een uitspraak van een tuchtcollege is opgebouwd en kunt de ambtelijk secretaris adviseren bij het schijven van uitspraken.

Wij bieden
Deelname aan het College van Toezicht biedt waardevolle ervaring met beroepsethiek en tuchtrecht in de praktijk. Er wordt in een inspirerend interdisciplinair teamverband gewerkt. Leden van het College van Toezicht ontvangen een vast vacatiebedrag per bijgewoonde bijeenkomst van 100, - euro plus een reiskostenvergoeding.

Als plaatsvervangend lid wordt u gevraagd deel te nemen aan de behandeling van zaken wanneer een van de vaste leden door omstandigheden niet kan deelnemen. U wordt dan op de hoogte gebracht van lopende zaken door toezending van lopende dossiers. Tevens nemen plaatsvervangende leden deel aan de vergaderingen van het College van Toezicht die, los van de behandeling van zaken, gemiddeld twee a drie keer per jaar plaatsvinden in de avonduren.


Meer informatie of direct solliciteren?
Voor informatie over de vacante posities kunt u voor 30 juli per e-mail contact opnemen met Magteld Beun, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Na 30 juli kan dit bij Dick de Bruijn, voorzitter van het college via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 125 474 59.

Indien u belangstelling heeft voor een van beide functies wordt u verzocht vóór 1 september 2014 te reageren door een curriculum vitae en motivatie te zenden aan het bureau van de NVMW, t.a.v. mw. M. Beun via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Gesprekken vinden plaats in de derde week van september op het NVMW kantoor te Utrecht. 

Bent u wellicht niet de gezochte persoon, maar kent u wel iemand die voldoet aan bovengenoemd profiel, wilt u dan zo vriendelijk zijn hem of haar op deze vacatures te attenderen?

Klik hier om de vacaturetekst als PDF de downloaden