Website bedrijfsmaatschappelijk werk in de lucht!!!

Trots op: Website bedrijfsmaatschappelijk werk in de lucht!!!

Donderdag 10 april heeft de functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk werk op hun congres met trots de website
www.maatschappelijkwerkinbedrijf.nl gelanceerd. Deze website vervangt het bestaande boekje 'bedrijfsmaatschappelijk werk in beeld' waarin het BMW zich voorheen profileerde. De website verpakt de profilering van het bedrijfsmaatschappelijk werk in een eigentijdse vorm. Een site die BMW-ers zeker moeten bezoeken - om vervolgens bedrijven en managers de link naar deze site te kunnen geven. De website is dan ook vooral geschreven voor de managers die BMW willen inzetten in hun organisatie, of die vragen hebben rond werk gerelateerde problematiek. DE plek om alle informatie over het bedrijfsmaatschappelijk werk te vinden!

www.maatschapelijkwerkinbedrijf.nl

 

Vragenlijst sociaal welbevinden

In samenwerking met de Universiteit van Twente is Movisie bezig een vragenlijst sociaal welbevinden te ontwikkelen. Een eerder ontwikkelde lijst naar welbevinden bevatte een beperkt onderdeel voor sociaal welbevinden (naast psychologisch en emotioneel welbevinden). Omdat sociaal welbevinden een belangrijk thema is werken we nu gezamenlijk aan een betere versie. We streven naar een vragenlijst die gevoelig is voor verandering. Dat wil zeggen dat de lijst bruikbaar is om na te gaan of het sociaal welbevinden van mensen verandert als gevolg van activiteiten die zij ondernemen. De vragenlijst die we ontwikkeld hebben is voor een deel gebaseerd op bestaande vragen en er zijn nieuwe vragen bij gekomen.

Om een goede vragenlijst te maken moet deze gevalideerd worden. Dat gebeurt door een flink aantal mensen de lijst (anoniem) te laten invullen en op basis van de antwoorden te kijken welke vragen bruikbaar zijn, geen overlap vertonen of overbodig zijn en bij elkaar een betrouwbaar begrip vormen. Gebruik voor andere doeleinden volgt later bij een definitieve lijst. Het aantal vragen zal in de uiteindelijke vragenlijst aanzienlijk minder moeten worden dan de lijst die nu voorgelegd wordt.

Wij vragen nu zoveel mogelijk mensen om deze concept vragenlijst in te vullen. De Universiteit Twente zal een groot aantal studenten deelnemers leveren en ik wil op deze manier zo veel mogelijk mensen mee laten doen. Er worden geen andere eisen gesteld dan het invullen van de vragenlijst. Dus iedereen die mee wil doen is welkom! We hopen natuurlijk ook dat de vragenlijst verder onder contacten wordt verspreid met het verzoek de lijst in te vullen.Als je eventueel commentaar op de lijst hebt kan je dat aan het eind toevoegen (je kunt bij invullen niet terugbladeren).

De link naar de vragenlijst: : http://www.thesistools.com/web/?id=405805

 

Nieuwsbericht

Dinsdag is de wijziging van de wet op de jeugdzorg met betrekking tot professionalisering met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Daar heeft de NVMW samen met beroepsverenigingen NIP en NVO, belangenvereniging BMJ, het register BAMw en vele andere partijen, waaronder Jeugdzorg Nederland heel hard aan getrokken de afgelopen jaren!

Het debat over deze wijziging werd donderdag 27 maart gevoerd.

Debat gemist? U kunt het terugkijken via: http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/professionalisering-van-de-jeugdzorg

U kunt het verslag lezen: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail.jsp?vj=2013-2014&nr=68&version=2

 

Oproep GGZ betrokken werkers

Wij zoeken betrokken werkers (agogen, maatschappelijk werkers) binnen de GGZ:

De richtlijn somatische screening en leefstijl binnen de GGZ is in concept klaar. De NVMW heeft deels
geparticipeerd bij de totstandkoming van dit traject. Wij zoeken mensen die het leuk vinden deze conceptrichtlijn te lezen en van commentaar willen voorzien.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar Magteld Beun, stafmedewerker bij de NVMW Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ik zal jullie dan een mail met alle stukken toesturen.

Inzendingstermijn voor MKS prijs vervroegd tot 31.05

INZENDINGSTERMIJN VOOR MARIE KAMPHUIS PRIJS IS VERVROEGD!

Inzendingen voor de MKS prijs 2014 kunnen nu worden ingediend vanaf november 2013 tot 31 mei 2014. In september 2014 worden de winnaars bekend gemaakt en tijdens de najaarsconferentie 2014 van de NVMW worden de prijzen uitgereikt.

De tweejaarlijkse Marie Kamphuisprijs is bestemd voor innovaties die in de dagelijkse praktijk van het maatschappelijk ontwikkeld worden – nieuwe methoden, nieuwe samen-werkingsvormen, een aanbod op maat voor specifieke cliëntgroepen. Het is in het belang van cliënten en de ontwikkeling van het beroep dat deze innovaties een brede bekendheid en mogelijk een bredere toepassing krijgen.

De Marie Kamphuis Stichting draagt hieraan bij met de Marie Kamphuisprijs die om de twee jaar wordt toegekend. Voor de prijs worden drie succesvolle initiatieven genomineerd waaruit vervolgens het winnende project wordt gekozen.

Criteria zijn:
• praktisch gericht en methodologisch verantwoord
• bruikbaar voor het maatschappelijk werk in Nederland
• oorspronkelijk en vernieuwend
• (nog) niet landelijk ingevoerd

Elk project dat aan deze criteria voldoet kan meedingen naar de Marie Kamphuisprijs door een beschrijving van het project te zenden aan de Marie Kamphuis Stichting, Postbus 19313, 3501 in Utrecht of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan het bestuurssecretariaat. De omvang van de beschrijving is maximaal vier pagina's A4formaat, waarbij een korte samenvatting dient te worden gevoegd (half A4).

In september 2014 worden de drie genomineerde projecten op de MKS-website en in de vakpers bekend gemaakt. Alle inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De eerste prijs is € 1000,- de tweede prijs € 500,- en de derde prijs € 250,-. Over de winnende projecten wordt gepubliceerd in Maatwerk, het vakblad voor maatschappelijk werkers

Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de MKS Lou Jagt, telefoon 076-5874979, email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .