Oproep: maatschappelijk werkers voor ontwikkeling addendum 'dementie als comorbiditeit'

De NVMW zoekt 2 maatschappelijk werkers die namens ons willen participeren in de ontwikkeling van een addendum “Behandeling van patiënten met dementie als comorbiditeit“ bij de multidisciplinaire richtlijn “Diagnostiek en Behandeling van patiënten met Dementie”.

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW heeft het verzoek gekregen om te participeren in de ontwikkeling van een addendum “Behandeling van patiënten met dementie als comorbiditeit“ richtlijn. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Lees meer: Oproep: maatschappelijk werkers voor ontwikkeling addendum 'dementie als comorbiditeit'

Praat mee in een focusgroep rond advies innovatie zorgberoepen

Oproep: Werk jij in de zorg? Advies rond innovatie zorgberoepen klaar – meepraten kan in een focusbijeenkomst bij de NVMW!

In de eerste helft van 2014 is in lokale denktanks en in de broedplaatsen aan de hand van de zorgvraag in 2030 nagedacht over wat er straks nodig is aan zorg en waar en hoe dat geregeld moet worden. Daarbij is de vraag aan de orde wie dat moeten doen en welke expertise daarvoor nodig is. De commissie ontwikkelt in de zomer van 2014 op basis van alle resultaten een nieuwe beroepenstructuur. Het concept van deze nieuwe beroepenstructuur wordt in het najaar van 2014 in een systematische veldraapleging voorgelegd aan de belanghebbende en betrokken partijen in het veld. In het voorjaar van 2015 zal de definitieve beroepenstructuur gereed zijn. Het advies over de nieuwe beroepenstructuur wordt aangeboden aan de minister van VWS op 10 april 2015 tijdens het Tweede Nationale Zorgberoependebat.

 Uitnodiging

Het Verweij Jonker Instituut nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten van de veldraadpleging. De bijeenkomst met sociaal werkers vindt plaats op woensdag 1 oktober van 17.30 (inloop met broodjes aanvang 18.00) tot 20.00. Doel van de bijeenkomsten is om de concept-beroepenstructuur te toetsen, te verrijken en aan te scherpen, voordat deze in het voorjaar van 2015 wordt aangeboden aan de minister. Aanmelden kan bij mij Magteld Beun, stafmedewerker NVMW via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

In het voorjaar van 2012 is de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen ingesteld, onder voorzitterschap van Dr. Marian Kaljouw. De commissie gaat de minister van VWS adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Hierbij baseert zij zich op de toekomstige vraag naar zorg en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorg. Het doel is om een nieuwe beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm te ontwikkelen voor kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg. De reikwijdte is groot. De commissie adviseert over het hele veld van de (gezondheids)zorg: de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, thuiszorg, openbare gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg (http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+en+opleidingen/commissie).

Programma Jaarcongres 2014

NVMW jaarcongres 20 november 2014

Hoe ziet uw toekomst van sociale professionals er uit? – U mag het zeggen!

Praktisch
Locatie Fulcotheater IJsselstein, Overtoom3, 3401 BK IJsselstein
Datum: donderdag 20 november 2014
Tijd: Aanvang 9.30 tot 17.30 uur
Kosten: € 130,-- euro voor leden van de NVMW. € 199,- euro voor niet leden.
Registerpt: 2 punten vrije ruimte

Aanmelden klik hier

We melden niets nieuws wanneer we zeggen dat het sociale domein, waarin sociaal werkers werkzaam zijn, op dit moment onder druk staat. Zowel in de eerste lijn, als in de gezondheidszorg, als in het bedrijfsleven is het werk van maatschappelijk werkers, (GGZ) agogen, jeugdzorgwerkers onderwerp van discussie en bezuinigingen. Er wordt ingezet op ‘de doe-het-zelf’ maatschappij: een nieuwe visie waarin burgers centraal staan, waarin zij zelf moeten organiseren wat er nodig is. Deze inrichting van de participatiemaatschappij wordt vormgegeven dicht bij deze burgers zelf, door verantwoordelijkheden die voorheen bij de Rijksoverheid belegd waren te ‘kantelen’ naar de gemeenten. Deze nieuwe manier van denken (en werken) gaat niet alleen gepaard met een mooie nieuwe ideologie, maar ook met grote bezuinigingen. Hieraan gekoppeld, maar soms ook dwars door de discussie rond de participatiemaatschappij heen, wordt de vraag gesteld wat professionals nu eigenlijk bijdragen aan burgerkracht.

Wat nieuw is dat wij met elkaar, als professionals die werkzaam zijn in dit sociale domein, stil staan bij deze ontwikkelingen. Er wordt regelmatig opgemerkt dat professionals in het welzijnsdomein zich niet voldoende van zich laten horen. Wat vinden wij eigenlijk van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op politieke keuzes? Wat hebben wij als professionals te bieden? Waar willen we voor staan? Wat is professionaliteit waard in een tijd van ‘doe-het-zelven?’ Welke kant gaat het op? Welke kant wilt u op? Welke keuzes zijn er te maken? Waar liggen mogelijkheden, kansen? Waar is inzet van sociaal werkers noodzakelijk? Welk geluid willen we laten horen?

De NVMW organiseert haar jaarcongres rond deze vragen en is benieuwd naar uw antwoorden. We zijn op zoek naar het geluid van de professionals in het welzijnsdomein – en willen deze dag met u aan het werk. Daarvoor is uw stem, inzet en inbreng in dit congres van groot belang. We hebben een programma samengesteld dat u informeert, inspireert en motiveert in uw werk binnen het sociale domein. Een programma waarin uw bijdrage, uw visie, uw geluid, uw vragen, uw bezwaren, uw mogelijkheden, uw kansen, een plek kunnen krijgen. We zien en horen u graag 20 november!

Programma:

9.30     Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00    Start congres: Opening door dagvoorzitter en welkom door voorzitter NVMW, Jan Laurier

10.15    Inleiding Andries Baart: ‘De phronetische professional’ – de nieuwe professional moet kiezen voor verstandigheid.

11.00    Een goed gesprek: de stem van de professional ‘Als u het mag het zeggen – welke kant moet het op’- Debat met leden Wetenschappelijke Advies Raad, voorzitters van regionetwerken/FG-en, NVMW directeur & voorzitter NVMW, Andries Baart en natuurlijk met de professionals in de zaal o.l.v. Piet Hein Peeters.

11.45    Uitkomsten van het debat – een reactie van NVMW directeur Lies Schilder

12.15    Lunchpauze

13.15    Uitreiking MKS – prijs presentatie van de beste ideeën en toelichting op DE keuze van de jury.

13.45    Aan de slag: start van 6 werkateliers (klik hier voor een toelichting op deze ateliers):

1.Verbinden Cure en Care

2. Acquirering en profilering – waar zit het geld? Hoe kom je aan opdrachten?

3. Zelfredzaamheid en professionaliteit

4. Samenwerken in sociale wijkteams (niet: hoe organiseer je dat) – maar: hoe doe je dat met elkaar?

5. Toekomst van jeugdzorg en jeugdhulp

6. Beroepsidentiteit: wie is de professional van de toekomst? En wie is de cliënt van de toekomst

15.15    Plenaire hervatting werkateliers: presentatie van de 6 ‘winnaars’ met reactie(s) vanuit de zaal:

16.15    Conclusie van vandaag en afronding – dagvoorzitter en voorzitter NVMW

16.30    Napraat- en netwerkborrel

17.30    Einde congres (snack voor leden die ALV bijwonen)

18.00    Start Algemene Ledenvergadering - ALV NVMW

20.30    Einde ALV

 

Oproep: maatschappelijk werker met ervaring met psychische begeleiding transgenders

De NVMW zoekt maatschappelijk werkers met ervaring in de psychische begeleiding van transgenders voor het ontwikkelen van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard.

De Alliantie Transgenderzorg is een samenwerkingsverband van aanbieders van transgenderzorg en belangen- en patiëntenorganisaties. De Alliantie heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard transgenderzorg. In een vooronderzoek zijn lacunes in de psychische zorg voor transgenders (travestieten, transseksuelen, andere transgenders) geconstateerd. De ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsstandaard kan bijdragen aan het invullen daarvan. De kwaliteitsstandaard richt zich nadrukkelijk op de psychische zorg voor transgenders.

De NVMW is door de Alliantie uitgenodigd om te participeren in de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard. We zijn dus op zoek naar een ter zake kundig maatschappelijk werker. Geinteresseerd? Laat het dan even weten aan Magteld Beun, stafmedewerker bij de NVMW via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bouwers gezocht voor conferentie 'Groepswerk Nieuwe Stijl'

Ben jij werkzaam in de gezondheidszorg, revalidatiemaatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, gehandicaptenzorg of jeugdhulpverlening?

Dan ben jij van harte welkom om de werkgroep groepsmaatschappelijk werk te komen versterken in de voorbereiding van deze conferentie.

We bouwen voort op de eerdere conferentie 'Groepswerk Nieuwe Stijl' waarvan je een verslag kunt terugvinden op

http://www.groepsmaatschappelijkwerk.nl/page/groepswerk-nieuwe-stijl

De conferentie staat gepland op 5 februari 2015

Mee helpen 'bouwen' kost je circa 16 uur. 

En wat schuift het?

Het volgende levert het je op:

- je mag GRATIS deelnemen aan deze conferentie

- je zult geïnspireerd worden en raken

- jouw stem wordt gehoord

- je ontwikkelt je hiermee verder

- je kunt jouw vakgebied helpen profileren

De eerste 'bouwvergadering' staat gepland op vrijdagochtend 12 september.

Heb je interesse, meld je dan aan vóór eind juli.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Han Baeten op 06 - 128 218 93

NVMW-werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk