Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVMW (*) verplicht.
Ja, ik wil graag lid worden van de NVMW.
Let op: voor Lidmaatschap Student (deeltijd of voltijds HBO; MSW), klik op het aparte inschrijfformulier in het linker submenu.

1) Vul hieronder aub uw persoonlijke gegevens in.

Naam (*)
Vul uw naam in
Voorletters (*)
Vul uw voorletters in
Tussenvoegsel
Vul uw tussenvoegsel in
Voornaam (*)
Vul uw voornaam in
M/V (*)
Invalid Input
Geboortedatum (ddmmJJJJ) (*)
Invalid Input
Straat (*)
Vul aub uw adres in
Huisnummer (*)
Invalid Input
Postcode (*)
Vul aub uw postcode in
Plaats (*)
Vul aub uw woonplaats in
Telefoon (*)
Vul aub uw vaste telefoonnumer in
Mobiel nummer
Invalid Input
Email prive (*)

2) Ik wil graag in aanmerking komen voor het volgende lidmaatschap:

Lidmaatschap (*)
Vul aub het gewenste lidmaatschap in.
SKJ relatienummer
Invalid Input

2b) Bent u geregistreerd in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers/BAMw, Vul dan onderstaande velden in, zo niet ga naar 3.

BAMw korting
Invalid Input
BAMw registratienummer (PE-online)
Vul aub uw BAMw registratienumer in

3) Ik wil graag gebruik maken van de volgende betaalwijze:

Betaalwijze (*)


Vul aub uw gewenste betaalwijze in
Adres Werkgever
Vul aub het adres van uw werkgever in
IBAN rekeningnummer (*)
Vul aub uw IBAN rekeningnummer (18 tekens) in

4) Overig

Werksector (*)
Invalid Input
Ik heb de volgende expertise/competenties (*)
Vul aub uw expertise in.
Ik heb de volgende opleiding gevolgd (*)Invalid Input
Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen
Invalid Input
Ik ben in contact gekomen met de NVMW via:Invalid Input
Anders, namelijk:
Invalid Input
Ik kies om de volgende Beroepscode na te leven, en ontvang deze gratis in mijn welkomstpakket (*)


Invalid Input
Let op: Herroepen van deze aanmelding is mogelijk binnen 7 werkdagen door het online contactformulier met duidelijke vermelding van de term herroeping in te vullen. Als lid van de NVMW verplicht u zich de Beroepscode v/d Maatschappelijk Werker, Jeugdzorgwerker of Sociaal Agogisch Werker na te leven en stelt u zich hieraan toetsbaar op. U onderschrijft tevens het tuchtrechtreglement. U ontvangt zsm het welkomstpakket met lidmaatschapsnummer. Ook ontvangt u zsm inlogcodes en wachtwoord voor het ledenportaal. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij de NVMW voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar een schriftelijke opzegging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer heeft ontvangen.
Lidmaatschapsvoorwaarden (*)
Invalid Input
Om toegang tot deze website door geautomatiseerd programma's (spambots) te voorkomen, vragen we u om de veiligheidscode hieronder in te vullen (vette of cursieve letters/cijfers als gewone letters invoeren en geen spaties). Typ de tekst zoals die op het scherm staat over in het kader en klik daarna op 'Verzenden.'

Veiligheidscode (*) Veiligheidscode
  Vernieuwen
Invalid Input
Lidmaatschap (*)
Vul aub het gewenste lidmaatschap in.