Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVMW (*) verplicht.
Ja, ik wil graag lid worden van de NVMW.
Let op: voor Lidmaatschap Student (deeltijd of voltijds HBO; MSW), klik op het aparte inschrijfformulier in het linker submenu.

1) Vul hieronder aub uw persoonlijke gegevens in.

Naam (*)
Vul uw naam in
Voorletters (*)
Vul uw voorletters in
Tussenvoegsel
Vul uw tussenvoegsel in
Voornaam (*)
Vul uw voornaam in
M/V (*)
Invalid Input
Geboortedatum (ddmmJJJJ) (*)
Invalid Input
Straat (*)
Vul aub uw adres in
Huisnummer (*)
Invalid Input
Postcode (*)
Vul aub uw postcode in
Plaats (*)
Vul aub uw woonplaats in
Telefoon (*)
Vul aub uw vaste telefoonnumer in
Mobiel nummer
Invalid Input
Email prive (*)

2) Ik wil graag in aanmerking komen voor het volgende lidmaatschap:

Lidmaatschap (*)
Vul aub het gewenste lidmaatschap in.
SKJ relatienummer
Invalid Input

2b) Bent u geregistreerd in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers/BAMw, Vul dan onderstaande velden in, zo niet ga naar 3.

BAMw korting
Invalid Input
BAMw registratienummer (PE-online)
Vul aub uw BAMw registratienumer in

3) Ik wil graag gebruik maken van de volgende betaalwijze:

Betaalwijze (*)


Vul aub uw gewenste betaalwijze in
Adres Werkgever
Vul aub het adres van uw werkgever in
IBAN rekeningnummer (*)
Vul aub uw IBAN rekeningnummer (18 tekens) in

4) Overig

Werksector (*)
Invalid Input
Ik heb de volgende expertise/competenties (*)
Vul aub uw expertise in.
Ik heb de volgende opleiding gevolgd (*)Invalid Input
Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen
Invalid Input
Ik ben in contact gekomen met de NVMW via:Invalid Input
Anders, namelijk:
Invalid Input
Ik kies om de volgende Beroepscode na te leven, en ontvang deze gratis in mijn welkomstpakket (*)


Invalid Input
Let op: Herroepen van deze aanmelding is mogelijk binnen 7 werkdagen door het online contactformulier met duidelijke vermelding van de term herroeping in te vullen. Als lid van de NVMW verplicht u zich de Beroepscode v/d Maatschappelijk Werker, Jeugdzorgwerker of Sociaal Agogisch Werker na te leven en stelt u zich hieraan toetsbaar op. U onderschrijft tevens het tuchtrechtreglement. U ontvangt zsm het welkomstpakket met lidmaatschapsnummer. Ook ontvangt u zsm inlogcodes en wachtwoord voor het ledenportaal. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij de NVMW voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar een schriftelijke opzegging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer heeft ontvangen.
Lidmaatschapsvoorwaarden (*)
Invalid Input
Om toegang tot deze website door geautomatiseerd programma's (spambots) te voorkomen, vragen we u om de veiligheidscode hieronder in te vullen (vette of cursieve letters/cijfers als gewone letters invoeren en geen spaties). Typ de tekst zoals die op het scherm staat over in het kader en klik daarna op 'Verzenden.'

Veiligheidscode Veiligheidscode
  Vernieuwen
Invalid Input
Lidmaatschap (*)
Vul aub het gewenste lidmaatschap in.