Professionals

Momenteel is het extra belangrijk duidelijk te maken waar het beroep voor gaat en staat. Bovendien heeft de NVMW voor de verdere ontwikkeling van het beroep meer leden nodig.

Platform en netwerk van social professionals
De NVMW biedt het platform en het netwerk van professionals dat u helpt te participeren in beroepsontwikkelingen, u te profileren bij uw werkgever en uw beroep te positioneren binnen het maatschappelijk werkveld. Bovendien is de NVMW van cruciaal belang om de identiteit van de beroepsgroep te borgen.

Dit doet de NVMW door:
- Uitgeven van publicaties, zoals de Beroepscode en het Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker.
- Erkennen, borgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de leden.
- Organiseren bij- en nascholingsactiviteiten, jaarcongres, symposia en gastcolleges.
- Netwerken via de NVMW-LinkedIn groepen en evenementen.
- Helpen en faciliteren bij morele en ethische dilemma’s met onze Beroepscode.  
- Ter beschikking stellen van website en e-mail nieuwsbrief voor profilering.
- Bundelen en uitwisselen van kennis via de online bibliotheek die per functiegroep informatie geeft, gericht op uw situatie.
- Op weg helpen op de arbeidsmarkt middels vacatures op de website.
- Toetsen van de beroepsuitoefening aan de Beroepscode.

Gewoon professioneel
Als maatschappelijk werker stelt u zich vanzelfsprekend als professional op. Daarbij hoort gewoon het lidmaatschap van de NVMW. Word direct lid of kijk naar het volledige aanbod. Of bekijk de kortingsmogelijkheden