Beroepscode

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode onmisbaar. Want  de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen.

Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliënten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de BPSW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de BPSW worden ingediend.