Functie- , werk- vakgroepen en regionetwerken

De NVMW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit maatschappelijk werkers uit een bepaalde werksector (zie linker menu). Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij informeren de NVMW over de laatste stand van zaken, onderhouden contacten met verschillende instanties en ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken. NVMW leden kunnen zich hier aanmelden voor een van de bovenstaande functiegroepen. De NVMW breidt het aantal functiegroepen graag uit met andere werksectoren.

Regionetwerken (zie ook linker menu) zijn samenwerkingsverbanden tussen de NVMW en hogescholen. De netwerken bestaan uit maatschappelijk werkers uit diverse werkvelden, docenten en studenten. De leden organiseren studie- en themabijeenkomsten naar aanleiding van (regionaal) gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen. Zo creëren de regionetwerken 'dicht bij huis' mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen.

Op de bijeenkomsten kunnen maatschappelijk werkers bovendien collega’s uit verschillende werkvelden leren kennen en praktische kennis en ervaring uitwisselen. De NVMW en de hogescholen willen hiermee de professionalisering van het maatschappelijk werk stimuleren en de verbinding tussen studie en praktijk versterken.

Ook kent de NVMW een werkgroep DBC, en de vakgroep Master Social Work.