Verenigingstuchtrecht

In verband met de vakantieperiode van zowel NVMW personeel als leden van het College van Toezicht en het College van Beroep kunnen wij de correspondentie rond tuchtzaken in de maand augustus 2014 niet op een zorgvuldige manier garanderen. Het is in deze maand vanzelfsprekend mogelijk om een tuchtklacht in te dienen bij de NVMW. Als u een klacht indient in de maand augustus, wordt deze begin september in behandeling genomen. Wij hopen op uw begrip.

 

Leden van de NVMW stellen zich toetsbaar op aan het verenigingstuchtrecht. De Beroepscode is de basis van het verenigingstuchtrecht. Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen worden partijen (onder voorwaarden) in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een jurisprudentieverzameling

Behalve leden van de NVMW vallen ook geregistreerde maatschappelijk werkers bij het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers/BAMw onder de werking van dit tuchtrecht.