Verenigingstuchtrecht

Leden van de BPSW stellen zich toetsbaar op aan het verenigingstuchtrecht. De Beroepscode is de basis van het verenigingstuchtrecht. Op basis van het Reglement van de Tuchtrechtspraak kunnen cliënten een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege. 


Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen worden partijen (onder voorwaarden) in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een jurisprudentieverzameling

Behalve leden van de BPSW vallen ook geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en GGZ-agogen bij het Beroepsregister van Registerplein (voorheen BAMw) onder de werking van dit tuchtrecht.

Klachten over Jeugdzorgmedewerkers:

Voor informatie over klachten met betrekking tot medewerkers in de jeugdzorg verwijzen wij u naar Stichting Kwaliteitsregister Jeugd www.skjeugd.nl.